Για την επίτευξη των στόχων της:

  • Συνεργάζεται με κυβερνητικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς και Οργανώσεις (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Η.Ε. κλπ.) σε κεντρικό επίπεδο ή τοπικά μέσω των παραρτημάτων της καθώς και με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
  • Συμμετέχει σε Διεθνή Δίκτυα και FORUM του Ο.Η.Ε. στο Πεκίνο για τις γυναίκες, Ευρωπαϊκο Λόμπι Γυναικών E.W.L.
  • Οργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες και εκδίδει το Περιοδικό «Σύγχρονη Ελληνίδα».
  • Υλοποιεί Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά.
  • Συμβάλλει στον Κοινωνικό Διάλογο για τα γυναικεία θέματα συνεισφέροντας με την πολυετή εμπειρία της.