Δελτιο τύπου για την ημέρα της γυναίκας

Η Ισότητα των φύλων , η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα Υγείας των γυναικών αποτελούν βασικές αρχές